ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Kérlek, olvasd el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vedd igénybe a szolgáltatásainkat, ha ezen szerződési feltételek minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.


 

Általános rendelkezések

A Szolgáltató vállalja, hogy az online tanfolyamon megoszt minden olyan szükséges információt és tananyagot, amely a Tematikában felsorolásra került és szükséges a tanfolyam sikeres elvégzéséhez.

A Szolgáltató vállalja, hogy a tárhelyszolgáltatás hibáiból adódó esetleges kieséseken kívül biztosítja az anyagok elérését, illetve a tananyagokhoz történő hozzáférést a hallgatók számára.

A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy minden olyan szakmai segítséget megad a Hallgatók részére, ami a sikeres vizsgatételhez szükséges. A tanfolyam ideje alatt a Hallgatóknak a zárt hallgatói fórumon van lehetőségük kérdéseiket feltenni, a munkáikat egyeztetni, megbeszélni. A tanfolyamot és a záróvizsgát sikeresen teljesítő Hallgatók oklevelet kapnak, amely igazolja, hogy pályakezdő szintű webdesigneri és grafikai ismeretek, vagy programozói ismeretek birtokában vannak.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tananyagban, az oktatók személyében, vagy a jelen Általános szerződési feltételekben változtatásokat hajtson végre.

A Hallgató jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A sikeres vizsga, illetve a szükséges tudás megszerzésének érdekében vállalja, hogy annak anyagait feldolgozza, feladatait elvégzi. Ennek hiányában az igazoló oklevél nem szerezhető meg, illetve a vizsgagarancia sem érvényesíthető.

A Hallgatónak a tanfolyam sikeres elvégzéséhez az alapvető számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkeznie kell, ennek hiányában a tanfolyam sikeresen nem teljesíthető.

A tanfolyam sikeres elvégzéséhez a Hallgatónak gondoskodnia kell a szükséges szoftveres és hardveres (gépi) környezet beszerzéséről és fenntartásáról. A tanfolyam sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen a folyamatos részvétel, a feladatok, vizsgamunkák elkészítése. A záróvizsgát a tanfolyam befejezése után (Az utolsó lecke befejezésétől számítva) legkésőbb 3 hónapon belül teljesíteni kell.

A Hallgató beleegyezik, hogy a tanfolyam során elkészített munkáit a szervező nyilvánosan bemutathatja, azokat a tanfolyammal kapcsolatos reklám tevékenysége során felhasználja, valamint hogy ezért a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

A Hallgató vállalja, hogy a tananyag részeit, és a tananyag részeként számára átadott egyéb információkat, sem a tanfolyam alatt, sem annak elvégzését követően nem teszi más személyek számára hozzáférhetővé, illetve azokat nem használja fel jelen együttműködés szabályaival össze nem egyeztethető módon.


A megrendelés menete

Egy tanfolyami részt megrendelni a Megrendelés oldalon erre rendszeresített űrlap kitöltésével lehet. Az űrlap kitöltése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy a rendelés automatikus rögzítését, továbbítását. Tényleges megrendelés a pontos számlázási adatok kitöltése, a felhasználási feltételek és az Adatkezési tájékoztató elfogadása után a megrendelés gombra kattintással jön létre.

A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra és fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga az irányadó. A szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a jelen ÁSZF vonatkozik.

Rendelés/Vásárlás

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a Vásárló/felhasználó és a Szolgáltató/eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy szerződési nyilatkozatának megtétele fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A megrendelések e-mailben kerülnek továbbításra, amelyekről a megrendelő részére is küldésre kerül egy rendelést visszaigazoló példány. A megrendeléseket ebben a formátumban (e-mail) tároljuk.

A felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő E-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó E-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak E-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

Amennyiben a rendelés véglegesítésre kerül, de a felhasználó a megadott adatokban hibát fedezl fel, akkor kérjük, a legrövidebb időn belül vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az oldalon feltüntettet tanfolyam árak a fizetendő árak, a szolgáltatás Alanyi áfamentes.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 – 17:00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, akkor az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól.

Fizetés

A vásárlás összegének kiegyenlítése közvetlen banki átutalással lehetséges. A összeg bankszámlára érkezését követően a kurzus aktiválásra kerül, melyről a megadott E-mail címre értesítést küldünk.

Elállás/a megrendelés lemondása

A Felhasználónak az oldalra történő regisztráció esetén lehetősége van a szolgáltatás megtekintésére. A kiegyenlített szolgáltatás díja 8 napon belül visszaigényelhető, amelyet E-mailben kell jelezni a Szolgáltató felé. Ha a kurzus értéke kiegyenlítésre került, illetve az aktiválva lett a felhasználónak, annak a teljes összege csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a Felhasználó nem kezdte el a kurzust. A Kurzus megkezdése minden esetben automatikusan rögzítésre kerül a rendszerben. A Kurzus megkezdése esetén a Felhasználó csak a megrendelés összegének a 30%-ra tarthat igényt.


 

Tárhely szolgáltató

Név: MBLX Cloud Kft.
Cím: 6724 Szeged, Ősz utca 45. II/7.
Honlap: https://www.mobilxcloud.hu
Email: info@mobilxcloud.hu
Adószám: 25422366-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-022336


Üzemeltető

Név: Gergely György e. v. – D-kreatív Oktatás
Székhely: 9024 Győr, Ikva u.54.
Adószám: 65993194-1-28
Nyilvántartási szám: 30512280
Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/005365
Adatkezelési számunk: NAIH-141272/2018
Telefonszám: + 36 20 972 5573
E-mail: hello@webdesign-oktatas.hu

Hogyan tanulhatsz?

Pár évig mi is a hagyományos, írásos-képes videós anyagokkal oktattunk, de szerettük volna ezt hatékonyabbá tenni.
Így a frissített tanfolyamaink minden leckéje élő szöveges magyar nyelvű  oktatóvideókból áll.

Minden jog fenntartva! © , D-kreatív webműhely.
top