ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Kérlek, olvasd el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vedd igénybe a szolgáltatásainkat, ha ezen szerződési feltételek minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra és fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga az irányadó. A szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a jelen ÁSZF vonatkozik.


 

Általános rendelkezések

A Szolgáltató vállalja, hogy az online tanfolyamon megoszt minden olyan szükséges információt és tananyagot, amely a Tematikában felsorolásra került és szükséges a tanfolyam sikeres elvégzéséhez.

A Szolgáltató vállalja, hogy a tárhelyszolgáltatás hibáiból adódó esetleges kieséseken kívül biztosítja az anyagok elérését illetve a tananyagokhoz történő hozzáférést a hallgatók számára.

A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy minden olyan szakmai segítséget megad a Hallgatók részére, ami a sikeres vizsgatételhez szükséges. A tanfolyam ideje alatt a Hallgatóknak a zárt hallgatói fórumon van lehetőségük kérdéseiket feltenni, a munkáikat egyeztetni, megbeszélni. A tanfolyamot és a záróvizsgát sikeresen teljesítő Hallgatók oklevelet kapnak, amely igazolja, hogy pályakezdő szintű webdesigneri és grafikai ismeretek, vagy programozói ismeretek birtokában vannak.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tananyagban, az oktatók személyében, vagy a jelen Általános szerződési feltételekben változtatásokat hajtson végre.

A Hallgató jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A sikeres vizsga, illetve a szükséges tudás megszerzésének érdekében vállalja, hogy annak anyagait feldolgozza, feladatait elvégzi. Ennek hiányában az igazoló oklevél nem szerezhető meg, illetve a vizsgagarancia sem érvényesíthető.

A Hallgatónak a tanfolyam sikeres elvégzéséhez az alapvető számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkeznie kell, ennek hiányában a tanfolyam sikeresen nem teljesíthető.

A tanfolyam sikeres elvégzéséhez a Hallgatónak gondoskodnia kell a szükséges szoftveres és hardveres (gépi) környezet beszerzéséről és fenntartásáról. A tanfolyam sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen a folyamatos részvétel, a feladatok, vizsgamunkák elkészítése. A záróvizsgát a tanfolyam befejezése után (Az utolsó lecke befejezésétől számítva) legkésőbb 3 hónapon belül teljesíteni kell.

A Hallgató beleegyezik, hogy a tanfolyam során elkészített munkáit a szervező nyilvánosan bemutathatja, azokat a tanfolyammal kapcsolatos reklám tevékenysége során felhasználja, valamint hogy ezért a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

A Hallgató vállalja, hogy a tananyag részeit, és a tananyag részeként számára átadott egyéb információkat, sem a tanfolyam alatt, sem annak elvégzését követően nem teszi más személyek számára hozzáférhetővé, illetve azokat nem használja fel jelen együttműködés szabályaival össze nem egyeztethető módon.


A megrendelés menete

Egy tanfolyami részt megrendelni a Megrendelés oldalon erre rendszeresített űrlap kitöltésével lehet. Az űrlap kitöltése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy a rendelés automatikus rögzítését, továbbítását. Tényleges megrendelés a pontos számlázási adatok kitöltése, és a felhasználási feltételek elfogadása után a megrendelés gombra kattintással jön létre.

Rendelés/Vásárlás

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a Vásárló/felhasználó és a Szolgáltató/eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy szerződési nyilatkozatának megtétele fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A megrendeléseket az oldal automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti.

A felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő E-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó E-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak E-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

Amennyiben a rendelést véglegesítetted, viszont a megadott adatokban hibát fedeztél fel, akkor kérjük, a legrövidebb időn belül vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az oldalon feltüntettet tanfolyam árak a fizetendő árak, a szolgáltatás Alanyi áfamentes.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 – 17:00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, akkor az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól.

Fizetés

A vásárlás összegének kiegyenlítése közvetlen banki átutalással lehetséges. A összeg bankszámlára érkezését követően a kurzus aktiválásra kerül, melyről a megadott E-mail címre értesítést küldünk.

Elállás/a megrendelés lemondása

A Felhasználónak az oldalra történő regisztráció esetén lehetősége van a szolgáltatás megtekintésére. A kiegyenlített szolgáltatás díja 8 napon belül visszaigényelhető amelyet E-mailben kell jelezni a Szolgáltató felé. Ha a kurzus értéke kiegyenlítésre került, illetve az aktiválva lett a felhasználónak, annak a teljes összege csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a Felhasználó nem kezdte el a kurzust. A Kurzus megkezdése minden esetben automatikusan rögzítésre kerül. A Kurzus megkezdése esetén a Felhasználó csak a megrendelés összegének a 30%-ra tarthat igényt.


Adatkezelési elvek

Egyes esetekben olyan adatokat gyűjthetünk a felhasználókról, amelyek nem teszik lehetővé személyének azonosítását. Ilyen adat lehet például a felhasználó IP-címe, a használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, illetve azon weboldal vagy reklám domainneve, amelyről eljutott az oldalunkra. Ezek statisztikai adatok felhasználóink böngészéséről és böngészési szokásairól, senkit nem azonosítanak személyesen. Ugyanezen okokból eltárolhatunk bizonyos adatokat a felhasználók számítógépén, amikor megtekintik az oldalt. Ezek az adatok és “cookie” vagy hasonló fájl formájában kerülnek a felhasználók gépére. A cookie-k a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, az összes cookie blokkolható, illetve figyelmeztetést is kaphatnak egy cookie eltárolása előtt. Semmilyen személyes azonosítást lehetővé tévő adatot nem gyűjtünk a felhasználókról (például név, cím, telefonszám vagy e-mail cím) (a továbbiakban: Személyes Adatok), hacsak azt nem önként adják meg nekünk. Ha nem akarja, hogy Személyes Adatait kezeljük, ne adja meg őket. Ha már küldött a részünkre Személyes Adatokat, és szeretné, ha eltávolítanánk őket a nyilvántartásunkból, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az ezen irányelvek alatt megadott e-mail címen, illetve telefonszámon.

Az oldal csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg a hírlevél feliratkozáskor, illetve a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételekor vagy regisztrációkor. A Szolgáltató a hallgató személyi adatait (név, állandó lakcím) nyilvántartásba veszi, és a tanfolyam lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is kezeli.

A Szolgáltató vállalja, hogy ezen információkat harmadik félnek nem adja tovább. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.
Ha a felhasználó kéri, hogy személyes adatait töröljük ki a rendszerünkből, mert a továbbiakban nem kívánja az oldal szolgáltatásait igénybe venni, ezt haladéktalanul teljesítjük.


Tárhely szolgáltató

Webwise Hungary Kft.
Kossuth u. 8.
4024 DEBRECEN
HUNGARY


Üzemeltető

Gergely György e. v. – D-kreatív webműhely
Nyilvántartási szám: 30512280
Adószám: 65993194-1-28
Számlaszám: CIB Bank – 10700031-14687406-51100005

X